سبدخرید

TITLE

DESCRIPTION

کادر آموزشی

پیش دبستانی

هانیه بنائی پور

آموزگار چهارم

فوق لیسانس

افسانه کمالی

آموزگار دوم

لیسانس

طیبه زارع

معاون آموزشی

لیسانس

افسون کاووسی

معاون فناوری

فوق لیسانس کامپیوتر

علی رضایی

معاون اداری

فوق لیسانس

مجتمع آموزشی غیردولتی روزبهان

خیابان قصردشت، روبروی باشگاه افسران،کوچه شماره 64

        

تماس با ما